top of page
Lyden i mellomrommet/The sound in-between

Sola ruinkirke 2016

Trø i lydlandskap - en interaktiv vokalinstallasjon. Masterprosjekt, kreative fag og læreprosesser, musikk, HVL. Prosjektet bygger på en produksjon hvor vokale lydlandskap, spatialitet og lytteopplevelse sammen danner en helhet. Prosjektet tematiserer rom og lyd i en kunstnerisk kontekst, som erfaringssted for en lytters prerefleksive opplevelser. 

Lyden i mellomrommet (masteravhandling)

bottom of page