top of page
I lyset kan du høre meg - i lyden kan jeg se deg

RIMI/IMIR scenekunst/Stavanger, ROMFOR/Haugesund, Skåredalen kultursenter 2017

Tverrkunstnerisk, interaktiv,  lys- og lydinstallasjon i samarbeid med billedkunstner Alf Dale Wold. 

Vi er i dag koblet til det enorme digitale og virtuelle landskapet i form av nettbrett og telefoner. I dette prosjektet ønsker vi å bruke teknologien som verktøy til å hente mennesket tilbake til rommet og skape oppmerksomhet både på mennesket selv og dets fysiske omgivelser.

I den interaktive installasjonen ses publikum som medskapere av ulike lys- og lydlandskap. Kontrastene mellom stemmelyd og stillhet, lys og mørke, den ene og alle, samt menneske og teknologi, står sentralt. Kontrastene blir en forutsetning for opplevelse av mellomrommet som oppstår når hver enkelt tar sin plass og dermed er med på å skape et rom for andre.

Kanskje er det rommet i mellom som er interessant – det vi ikke nødvendigvis når, men som skapes mellom kontrastene - et opplevelsesrom?

bottom of page