top of page

Gi det rom! 

kroppsbevissthet – tilstedeværelse – stemme

 

kurs

IMG_3061.JPG

Foto: eget

Har du opplevd deg selv
i det siste?

Lytter du til kroppens signaler?

Hva skjer når du lytter til kroppen? 

Hvor er du mellom utpust og innpust? 

Er du klar for å oppleve mer av deg selv

og bryte gamle mønstre?

IMG_0369.JPG

Foto: eget

Sand
Sand

Foto: eget

Hvordan er det nå? 

For å bryte et mønster

må det først erkjennes.

Gi det rom!

Hva er nøkkelen til
å oppleve seg selv?

tilstedeværelse...

oppmerksomhet...

avspenning...

sirkulasjon...

dyp pust...

tilstedeværelse...

Er du i kontakt med deg selv? 

 

Noen ganger utvikler vi ugunstige mønstre gjennom spent muskulatur og holdt pust, som regel ubevisst.

IMG_3061.JPG

Foto: eget

Sand

Foto: eget

Hva legger beslag på bevisstheten din? 

I et samfunn med stadig mer støy, jag og informasjon trenger vi rom for...

oppmerksomhet

stillhet

tilstedeværelse

kreativitet

improvisasjon

å oppleve seg selv

Gi det rom!

Ønsker du et rom med innsikt...
hvor du kan jobbe med...

 

-bevissthet og tilstedeværelse?

-oppmerksomhet på pust?

-kroppsbevissthet i stående, gående og liggende stilling? 

-avspenning?

-balanse og dyp kontakt med kroppen, hvor du oppdager og bruker mer av deg selv?

-bevegelse og improvisasjon, og hvor stemmen har en naturlig plass?

Gi det rom!

IMG_9897 2.jpeg

Foto: eget

Line Horneland har bakgrunn som fysioterapeut, pedagog og vokalutøver og har en master i kreative fag og læreprosesser (musikk).

Hun har i ulike sammenhenger arbeidet med grupper av voksne med tematikk kroppsbevissthet og kroppslig fundering av stemmen. Som vokalutøver har hun siden 2001 hatt konserter, gitt ut CD’er, hatt performances, skapt vokalinstallasjoner, lydlandskap til forestillinger og virket i tverrkunstneriske samarbeid.


 

Ønsker du info om kurs? 

Ta kontakt! 

bottom of page